Om Oss

Grönsaksodling och PlantskolaStrax utanför Lönashult ligger gården Bergsnäs. Vi som odlar heter Ylvali och Dagar Groblad. I köksträdgården och fältodlingen samodlar vi mycket av våra ettåriga grönsaker med medicinalväxter, buskar, örter och träd. Vi täckodlar och använder oss av gröngödsling för att undvika öppen jord. Förutom gröngödsling använder vi även hästgödsel från närområdet i odlingarna. Jorden grävs sällan om och då bara lätt på ytan för att rensa ogräs och skapa en såbädd.


Vi odlar grönsaker enligt permakulturprinciper vilket bland annat innebär att vi jobbar med permanenta bäddar där maskar, svampar och mikroliv gynnas för att skapa en hälsosam jord. Grönsakerna hittar du hos lokala handlare i Lönashult, Torne och genom REKO (facebookgrupp) i  Älmhult och Växjö,  samt hemma hos oss på gården. Vi säljer också plantor av framför allt ätliga perenner, örter och buskar.

Kurser i odling och skogsträdgårdJag, Ylvali, håller kurser i Skogsträdgårdsodling, grönskasodling och permakultur-principer. Jag håller också föredrag och anordnar studiedagar på vår gård Bergsnäs i byn Hjärpalyckan.


Nu finns även  min kurs i skogsträdgårdsodling- och design som e-baserade självstudiekurser.  Kurserna är fullmatade med videos, dokument och mycket mer som kommer att underlätta för din designprocess och för anläggandet av din skogsträdgård. Beställ kursen  i vår web-shop!


Följ Oss:

Instagram

@groblads

@ylvalifalkgroblad


Ylvali's blogg:

blogg.gardenbergsnas.se

Livsmedelsförädling & CateringVår livsmedelsförädling grundar sig på en stark vilja att skapa nyttiga och friska produkter som ger lokala konsumenter ett bra alternativ till industriellt producerade och importerade produkter.


Vi säljer även livsmdedelsprodukter i webb-shoppen och fler produkter är planerade för 2021 så håll utkik!


Vi erbjuder också catering och matlagning med vårt portabla  utekök som består av gjutjärnsgrytor, pannor och öppen eld.

Vi är Groblad´s

Vi odlar för att skapa en hälsosam jord fylld av liv och samspel! Detta ger oss bär, frukt och grönsaker utöver det vanliga. Förutom att återuppbygga naturen och den biologsika mångfalden på platsen får vi också grödor med en utormordentlig friskhet och smaker som slår det mesta. Hos oss hittar du grönsaker och produkter av högsta kvalitet som är odlade och tillverkade med naturens kretslopp och människans välmående i åtanke.


FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM